ง่ายต่อการอ่านภาษาไทยในพระคัมภีร์

EZ Read Bible

New way of reading the Bible

กลับไปที่พระคัมภีร์

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย

แล้วเราก็จะรู้ถ้าเราพยายามรู้จักพระเยโฮวาห์

การที่พระองค์เสด็จออกก็เตรียมไว้ดุจยามเช้า

เพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา

เราประสงค์ความรู้ในพระเจ้ายิ่งกว่าเครื่องเผาบูชา

ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกๆวัน

ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจกาล

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

How to Get to Heaven

 

Spread this webpage.
Print and post it on bulletin board in your region.

 [1]     [2]     [3]     [4]   

Thai Bible KJV

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลือกขนาดตัวอักษรและสีพื้นหลัง

เลือกความเร็วของการเลื่อนที่ล่าสุด

ปรับความเร็วด้วย↑และ↓บนแป้นพิมพ์

ความเร็วในการเลื่อนแตกต่างกันโดยเบราว์เซอร์

ใช้คอมพิวเตอร์แทนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ดี

 

Audio Bible Links

The Thailand Home Page

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Make Your Marriage Work

How to clean your PC

Color codes

บอกต่อเพื่อนของคุณเกี่ยวกับเรื่องง่ายอ่านพระคัมภีร์

Tell your friend about EZ Read Bible

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.