ง่ายต่อการอ่านภาษาไทยในพระคัมภีร์

EZ Read Bible

New way of reading the Bible

กลับไปที่พระคัมภีร์

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย

แล้วเราก็จะรู้ถ้าเราพยายามรู้จักพระเยโฮวาห์

การที่พระองค์เสด็จออกก็เตรียมไว้ดุจยามเช้า

เพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา

เราประสงค์ความรู้ในพระเจ้ายิ่งกว่าเครื่องเผาบูชา

ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกๆวัน

ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจกาล

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

How to Get to Heaven

 

Spread this webpage.
Print and post it on bulletin board in your region.

 [1]     [2]     [3]     [4]   

Thai Bible KJV

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลือกขนาดตัวอักษรและสีพื้นหลัง

เลือกความเร็วของการเลื่อนที่ล่าสุด

ปรับความเร็วด้วย↑และ↓บนแป้นพิมพ์

ความเร็วในการเลื่อนแตกต่างกันโดยเบราว์เซอร์

ใช้คอมพิวเตอร์แทนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ดี

 

Audio Bible Links

Christian Radio

The Thailand Home Page

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Make Your Marriage Work

How to clean your PC

Color codes

บอกต่อเพื่อนของคุณเกี่ยวกับเรื่องง่ายอ่านพระคัมภีร์

Tell your friend about EZ Read Bible

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.