Ариун Библи

EZ Read Bible

New way of reading the Bible

Библи рүү буцах.

Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн.

Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй,

харин мөнх амьтай болох юм.

Тэгээд та нар үнэнийг ойлгож, үнэн та нарыг чөлөөлнө гэсэнд

Тиймээс мэдэцгээе, ЭЗЭНийг мэдэхийн тулд шамдацгаая.

Учир нь Би тахилаас илүүгээр хайр энэрэлд,

шатаалт тахилаас илүүгээр Бурханыг мэдэх мэдлэгт баярладаг.

Бурханыг магтан дуулагтун, магтан дуулагтун.

Бидний Хааныг магтан дуулагтун, магтан дуулагтун.

Амьсгалтай бүхэн ЭЗЭНийг магтагтун!

ЭЗЭНийг магтагтун!

агуулга

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

Ариун Библи

How to Get to Heaven

 

Spread this webpage.
Print and post it on bulletin board in your region.

 [1]     [2]     [3]     [4]   

Тэмдэгтийн хэмжээ болон дэвсгэрийн өнгө сонгох.

Хамгийн сүүлд гүйлгэх хурдыг сонгоно уу.

Дараа нь ↑ болон ↓-тай гүйлгэх хурдыг хянах боломжтой.

Фонтууд нь зөвхөн үсгийн маягуудыг суулгаж болно.

Сайт нь Internet Explorer-д оновчтой.

 

Ариун Библи

English:Mongolian Bible

Korean:Mongolian Bible

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Make Your Marriage Work

How to clean your PC

Color codes

Та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн хандаасай гэж хүснэ,

тэдэнд мөн түүнчлэн ханд.

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.