קל לקרוא עברית התנ"ך

EZ Read Bible

New way of reading the Bible

חזרה לתנ"ך.

 כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את

יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃

כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃ תוכן

בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃

וכאשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם כן תעשו להם גם אתם׃

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

Hebrew Modern

BHS (Consonants & Vowels)

How to Get to Heaven

 

Spread this webpage.
Print and post it on bulletin board in your region.

 [1]     [2]     [3]     [4]   

 Hebrew Bible

Hebrew Modern

BHS (Consonants Only)

WLC (Consonants Only)

BHS (Consonants & Vowels)

WLC (Consonants & Vowels)

Aleppo Codex

 בחר את גודל האותיות ואת צבע הרקע.

בחר מהירות גלילה שבעברה.

אז אתה יכול לשלוט במהירות גלילה עם ↑ ו ↓.

מהירות הגלילה משתנה בהתאם לדפדפן.

את הגופנים יכולים שינויים מותקנים רק גופנים.

השתמש במחשב במקום בטאבלט או בטלפון

כדי להשתמש היטב באתר זה.

Hebrew(BHS) : Korean Bible

Hebrew(WLC) : Korean Bible

Audio Bible Links

Color codes

Mechon Mamre

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Make Your Marriage Work

How to clean your PC

Color codes

 

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.