Hungarian Karoli

és térjünk az Karoli

 Books  

Table-1   Table-2

The Old Testament

1 Mózes    2 Mózes    3 Mózes    4 Mózes

5 Mózes     Józsué     Birák     Ruth

1 Sámuel    2 Sámuel    1 Királyok

2 Királyok   1 Krónika   2 Krónika   Ezsdrás

Nehemiás    Ezther    Jób   Zsoltárok

Példabeszédek    Prédikátor

Énekek Éneke    Ézsaiás    Jeremiás

Jeremiás sir    Ezékiel    Dániel

Hóseás    Jóel   Ámos   Abdiás    Jónás

Mikeás    Náhum    Habakuk    Sofoniás

Aggeus    Zakariás    Malakiás

The New Testament

Máté     Márk     Lukács     János

Apostolok   Rómaiakhoz    1 Korintusi

2 Korintusi    Galatákhoz    Efézusiakhoz

Filippiekhez    Kolosséiakhoz

Tesszalonika    Timóteushoz    Titushoz

Filemonhoz    Zsidókhoz    Jakab    Péter

1,2,3 János    Júdás    Jelenések

 

Hungarian New Testament in mp3

 

És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal.

        

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.